Hemfosas hyresintäkter ökar

Hemfosa presenterade fina siffror idag, hyresintäkter för fastigheter uppgick till 684 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2016 (624).

En utdelning om 4,40 kronor per aktie föreslås för helåret 2016 som delas ut kvartalsvis med 1,10 kronor per utbetalningstillfälle. Kvartalsvis utdelning om sammantaget 10,00 kronor per preferensaktie föreslås vidare.