Ratos gör miljardnedskrivning

Ratos kommer att göra en miljardnedskrivning i samband med tredje kvartalsrapporten. Merparten av nedskrivningen som är på totalt 1,7 miljarder kronor är kopplat till det norska oljeserviceföretaget Aibel.

Av dessa 1,7 miljarder beror 1,1 miljarder på Aibel resterande bolag är AH Industries, Biolin Scientific, Euromaint och Jøtul.

Ratos B-aktie har backat drygt 11 procent sedan årsskiftet.